Contact Info
De Lovenier - Ave Regina
Klein Park 1
3360 Lovenjoel
Email : info@averegina.be
Telefoon: 016 46 89 11
Gebruiker
Gebruiker: Wachtwoord:

Het Dagatelier "De Lovenier"


Doelgroep

Elke bewoner van het tehuis Ave Regina die niet buitenshuis werkt, komt tijdens de dag naar de Lovenier. In de Lovenier kan je kiezen uit een waaier van verschillende ateliers.
  • voeding: wafels en koekjes bakken, bereiden van een volledige maaltijd, confituur en appelsap maken, ...
  • handwerk: vervaardigen van eenvoudige bruikbare dingen, zoals slabbetjes, handdoeken, washandjes, ...
  • crea: kaartjes, papierscheppen, kleven, tekenen en kleuren, ...
  • semi-industriĂ«le arbeid afhankelijk van het aanbod in de Sint-Benediktus hoeve
  • tuinwerk, meehelpen in de boerderij

Werking

Iedere persoon heeft recht op
  • een zo normaal mogelijke vorm van dagbesteding. Werken is gebruikelijk en wordt positief gewaardeerd binnen deze samenleving
  • respect, veiligheid en waardering als persoon, ook in zijn werk
  • ondersteuning, hulp en begeleiding bij het 'werk'
In de ateliers is er plaats om samen te leven, samen te werken, maar ook voor sport, ontspanning en vorming.

Samenleven

Een gezellige babbel, een spel bij een kopje koffie, een knuffel tijdens een wandeling, een warme maaltijd in een klein groepje,... zijn gelegenheden tot contact met mekaar en momenten waarin vriendschap kan groeien.

Samen werken

Arbeid brengt structuur in het bestaan. Arbeid brengt mensen bij elkaar. Arbeid vergroot de mogelijkheid iets te betekenen in en voor de groep.
In diverse ateliers worden aantrekkelijke produkten vervaardigd die te koop worden aangeboden.

sport, ontspanning en vorming

De dagelijke activiteiten zijn vaak ook ontspanningsgericht: expressie, sport, muziek, luisteren en zingen, feestjes, sportnamiddagen, zwemmen, praatcafé, wandelen, uitstappen en activiteiten met andere voorzieningen
Via vormingswerk trachten we de verworven culturele vaardigheden op niveau te houden. Hiervoor maken we o.m. gebruik van gekende tijdschriften zoals Wablief. Mensen van Auxilia komen langs om het lezen, schrijven, rekenen verder te oefenen. Computers staan ter beschikking voor spel en ontspanning. Een periodiek krantje geeft informatie over de dagelijkse werking van het dagatelier. Dit wordt gemaakt binnen het redactie atelier.

Gebruikersoverleg

Op het wekelijks kringgesprek wordt er informatie doorgespeeld en wordt ieders mening gevraagd. Iedereen kan dan omtrent het reilen en het zeilen van de atelierwerking vragen stellen en zijn wensen/grieven kenbaar maken. Zo nodig kan deze informatie naar de 'Gebruikersraad' van Ave Regina gaan. Met een agenda (voor wie nodig met afbeeldingen) wordt het aanbod van ateliers wekelijks meegedeeld. Dit biedt de gelegenheid om over een en ander te overleggen en specifieke boodschappen te noteren die belangrijk kunnen zijn voor de werking.

Begeleid werk

Bewoners die dit wensen kunnen vrijwilligerswerk doen in het reguliere arbeidscircuit (vb. in de bib, in kinderdagverblijvenen scholen,...)

Vele mensen werken samen

Het team bestaat uit verschillende begeleiders, elk met zijn specifieke deskundigheid. Gedurende het wekelijkse teamoverleg wordt de concrete werking bijgestuurd. Een beleid van permanente vorming staat er voor in dat alle medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden kunnen opdoen om het begeleidingsproces aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld.